Humanitas Jaarverslag 2014

Eén met de samenleving, een die goed past bij de activiteiten van Humanitas. De veranderingen in het sociale domein, versoberingen en de transitie maakt dat de maatschappij steeds meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid vraagt van burgers. Laat dit nu net de kernactiviteit van Humanitas zijn: mensen die het even niet alleen redden tijdelijk ondersteunen zodat ze daarna sterker in het leven staan en beter in staat zijn weer ‘mee te doen’.

voorwoord complete jaarverslag

Humanitas Waarden

  • regie behouden over je eigen leven
  • samenleven op basis van gelijkwaardigheid
  • verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander
  • vraaggericht werken: kijken wat er leeft in de maatschappij en de activiteiten daarop aanpassen
Visie & Waarden

Over Humanitas

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 17.800 goed getrainde vrijwilligers gratis steun aan ruim 58.000 deelnemers. Wij werken binnen zes verschillende thema's: eenzaamheid, verlies, opvoeden, opgroeien, detentie en thuisadministratie.

Over Humanitas

Vrijwilligers 17.800

11.700
13.800
17.800
2012 2013 2014

Humanitas Academie

Niemand gaat bij ons ongeschoold op pad. Via de Humanitas Academie bereiden we 17.800 vrijwilligers goed voor op hun werk.

Onze Scholing

Deelnemers 58.000

54.400
52.400
58.000
2012 2013 2014

Humanitas Thema's

Eenzaamheid

Sociale contacten leggen en onderhouden

Thema Eenzaamheid

Vrijwilligers

6.617

Deelnemers

27.114
Direct naar thema

Verlies

Omgaan met rouw, echtscheiding of andere vormen van verlies

Thema Verlies

Vrijwilligers

999

Deelnemers

2.670
Direct naar thema

Opvoeden

Over ouderschap

Thema Eenzaamheid

Vrijwilligers

2.120

Deelnemers

2.751
Direct naar thema

Opgroeien

Een fijne jeugd hebben

Thema Eenzaamheid

Vrijwilligers

2.916

Deelnemers

9.435
Direct naar thema

Detentie

Leven tijdens en na gevangenschap

Thema Eenzaamheid

Vrijwilligers

719

Deelnemers

3.340
Direct naar thema

Thuisadministratie

Organisatie van financiële en administratieve zaken

Thema Eenzaamheid

Vrijwilligers

3.816

Deelnemers

12.270
Direct naar thema